Do’a adalah istilah seseorang memohon sesuatu pada sang pencipta,atau ucapan rasa syukur yang telah ia berikan kepada kita.Tentu setiap orang mempunyai keyakinan masing masing menurut kepercayaan nya danmenjadikan sebuah Do’a